Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Châm Ngôn Ngày Mới

CHÂM NGÔN NGÀY MỚI

Nhà xuất bản Lao động

175 Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Tel: (04) 3851 5380

Fax: (04) 851 5381

Website: www.nxblaodong.com.vn

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

119 C5 Tô Hiệu - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (04) 3793 0480

Fax: (04) 6287 3238

Website: www.thaihabooks.com

Chịu trách nhiệm xuất bản: Võ Thị Kim Thanh

Biên tập: Lê Thị Hằng

Trình bày: Đàm Oanh

Sửa bản in: Anh Tú

1

Thiết kế bìa: Cẩm Châu

DAILY REFLECTIONS Copyright © 2015 by Jim Rohn All

rights reserved.

Bản quyền tiếng Việt © 2016, Công ty Cổ phần Sách

Thái Hà

Cuốn sách được xuất bản theo hợp đồng bản quyền

giữa Brolga Publishing Pty. Ltd., và Công ty Cổ

phần Sách Thái Hà.

Không phần nào trong cuốn sách này được sao chép

hoặc chuyển sang bất cứ dạng thức hoặc phương tiện

nào, dù là điện tử, in ấn, ghi âm hay bất cứ hệ

thống phục hồi và lưu trữ thông tin nào nếu không

có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần

Sách Thái Hà.

Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia

2

Việt Nam

Rohn, E. James Châm ngôn ngày mới / Jim Rohn ;

Thủy Hương dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách

Thái Hà, 2016. - 76tr. ; 19cm Tên sách tiếng Anh:

Daily reflections ISBN 9786045964361

1. Châm ngôn 2. Cuộc sống 082 - dc23 LDH0126p-CIP

In 3.000 cuốn, khổ 13 x 19 cm. In tại Công ty CP

In Sách Việt Nam, địa chỉ: 22B Hai Bà Trưng, Hoàn

Kiếm, Hà Nội. Số đăng kí KHXB:

1665-2016/CXBIPH/05-113/LĐ. Quyết định xuất bản số:

634/QĐ-NXBLĐ cấp ngày 31 tháng 5 năm 2016. In xong

và nộp lưu chiểu năm 2016.

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát