Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện ruộng rùa

CHUYỆN RUỘNG RÙA

Khi xây dựng chùa Một Cột, chính tên là chùa Diên

Hựu, vua Lý Nhân Tông đã ra lệnh cho đúc một quả

chuông lớn để treo ở chùa. Vua đã đặt sẵn cho nó

cái tên là Giác thế chung: quả chuông cảnh tỉnh

người đời. Đánh một tiếng chuông, người ngoài chục

dặm vẫn có thể nghe rõ. Đã cho xuất kho một vạn hai

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát