Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Hội Thề Ở Đền Thờ Thần Trống Đồng

HỘI THỀ Ở ĐỀN THỜ THẦN TRỐNG ĐỒNG

Về thời mới định đô Thăng long, trong việc chăm lo

rèn tập cho hoàng thái tử mới nối nghiệp, cùng với

cách để Lý Phật Mã ra ngoài thành ở lẫn với dân"

để hiểu biết việc của dân " như sử cũ đã chép,

hoàng đế Lý Thái Tổ còn có cách rất hay nữa, là cho

con trẻ làm tướng cầm quân ra trận !

Thái tử Lý Phật Mã vì thế, mới ở tuổi hai mươi mà

đã 4 lần được phụ hoàng giao việc dẫn đầu binh sĩ

đánh giặc, hết ở mạn Tây, phía bắc, lại phương Nam.

Trong đó, lần Nam chinh năm 1020 là vẻ vang nhất.

Các bộ sách cổ truyền - "Việt điện u minh ", "

Lĩnh Nam chích quái" ... Đều chép: Lần vào Nam đánh

giặc năm vừa tròn 20 tuổi ấy, trước khi mở trận,

Lý Phật Mã nằm mộng. thấy một dị nhân to lớn, mày

1

râu cứng nhọn, mặc chiến bào, cầm binh khí đến chào

hỏi. Tự xưng danh là "Thần Trống Đồng", thánh đứng

nghiêm trang hứa là sẽ phù hộ thái tử đánh giặc

thành công. Quả nhiên trận ấy thắng .

Cũng chính vị thần Trống Đồng này, vào nửa đêm

mồng 3 rạng ngày mồng 4 tháng 3, năm Mậu Thìn (

1028 ), lại hiện lên báo mộng cho Lý Phật Mã một

lần nghiêm trọng nữa

Bấy giờ Hoàng Đế Lý Thái Tổ - sau 18 năm trị vì ở

Thăng long - vừa băng hà ở điện Long An, mé sau tòa

chính điện Càn Nguyên. Quần thần theo di chiêu kéo

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát