Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Kẻ Làm Ma

Tóm tắt nội dung:

Tập hợp các truyện ngắn của nhà văn Trần Kim Trắc.

Các nhân vật trong các truyện ngắn của Trần Kim

Trắc gần gũi với tính cách của con người đời thường

và thường mang vẻ đẹp chân chất, nhân ái. Sự trải

nghiệm về cuộc đời đã tạo cho truyện ngắn của Trần

Kim Trắc sức hấp dẫn riêng. Thổ lộ về mối quan hệ

giữa công việc sáng tác văn chương của mình và cuộc

đời, nhà văn Trần Kim Trắc cho biết: "Suốt đời tôi

mang nợ, nợ ký ức, nợ bản thân tôi. Tôi cứ cầm bút

là những ý tưởng lại lóe sáng. Không bao giờ tôi

định trước để áp đặt cho một tác phẩm. Mà đã là văn

học thì phải lấy cái tình yêu thương con người làm

lẽ sống cho từng trang viết"

Nhà văn Trần Kim Trắc sinh năm 1920 tại xã Lương

1

Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trần Kim

Trắc tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi. Năm 1954,

tập kết ra Bắc, Trần Kim Trắc tại tạp chí Văn nghệ

Quân đội. Mấy năm sau, ông rời bỏ công việc sáng

tác văn học và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm

sống. Sau năm 1975, Trần Kim Trắc trở về miền Nam

và cầm bút sáng tác trở lại. Trần Kim Trắc đã xuất

bản một số tập truyện ngắn và truyện vừa như: Cái

lu, Ông Thiềm Thừ, Hoàng Đế ướt long bào, Truyện

nàng Mi Mô, Trăng đẹp mình trăng, Một khúc cầm chơi

.v.v.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát