Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Người Nhảy Dù Đầu Tiên

NGƯỜI NHẢY DÙ ĐẦU

TIÊNNăm Bính Tuất (1646) từ kinh đô nước Tàu xa

xôi, huyên truyền đi một tin kỳ lạ. Tin tức ấy sớm

bay về Thăng Long, vua quan và dân chúng nước Nam

hồi hộp chờ đợi xem sự thể thế nào, chỉ nghe nói

đại khái là thiên triều rất khâm phục vị trưởng

đoàn sứ bộ. Ông có kiến thức rộng rãi, ứng đối tài

tình, lại tỏ ra có tinh thần dân tộc rất cao, giữ

gìn quốc thể, không chịu cho thiên triều cậy thế

nước lớn mà xem thường. Nhưng điều làm cho vua quan

thiên triều kinh ngạc hơn hết là sứ thần nước Nam

biết bay!

Câu chuyện như sau:

Vị sứ thần Việt Nam năm ấy sang Trung Quốc, qua

một vài buổi đối thoại, nhà vua Trung Quốc có điều

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát