Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Người Xây Văn Miếu

NGƯỜI XÂY VĂN MIẾU

Sử cũ chép : 60 năm sau ngày định đô Thăng long, ở

phía ngoài Cửa Nam Hoàng thành - luôn có tên gọi

đầy ý nghĩa là cửa ( cổng ) thành Đại Hưng : " sự

hưng thịnh lớn " - giữa một vùng mênh mang là nước

( vì thế qua các đời luôn được gọi là miền Đại

Hồ ) đã mọc lên một tòa kiến trúc, làm sáng giá cho

kinh đô nước Đại Việt, mãi cho đến tận ngày nay :

Văn Miếu

Nhiều người cho rằng Văn Miếu là một ngôi đền (

miếu ) thờ phụng (thần) Văn hóa - văn chương, cho

nên mới dịch ( gọi bằng ) tiếng Anh thành ra là "

Temple for ( of) literature ( Cunlture ) " ! nhưng

thật ra, "Văn" ở đây là cách gọi tắt của " Văn

Tuyên Công " ( Văn Tuyên Cương ) - tước hiệu của

1

Khổng Tử - ông tổ của Nho giáo - ( Nho học).

Việc xây dựng một công trình thờ phụng ông tổ đạo

Nho, giữa một kinh thành,- từ trước đấy và đang lúc

ấy - vẫn tràn đầy những chùa chiền, quán xá thờ

phật, thờ thánh, rõ ràng là một hiện tượng đặc

biệt. Các nhà nghiên cứu về sau lý luận : Đấy là sự

thể Nho giáo bắt đầu được coi trọng. Hoặc giả cả

tinh thần và chính sách " Tam giáo đồng tôn" ( tam

giáo đồng nguyên) coi trọng cả ba giáo lý ( học

thuyết ) Nho, Đạo ( lão giáo ) Thích ( Ca - Phật

giáo ) của triều Lý và nền văn hóa Thăng long, cũng

được thể hiện ra đây nữa.

Vì thế người cho xây dựng Văn miếu vào năm 1070,

rõ ràng là một nhân vật đặc sắc của Thăng Long

đương thời.

2

Ông chính là thái tử Lý Nhật Tôn của " Lý gia đệ

nhị đế " Thái Tông Lý Phật Mã - người nối tiếp sự

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát