Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Nguyễn Thượng Hiền Đối Đáp Trước Giờ Thi

NGUYỄN THƯỢNG HIỀN ĐỐI ĐÁP TRƯỚC

GIỜ THI

Nguyễn Thượng Hiền ( 1848 - 1925 ) là một danh sỹ

nỏi tiếng, người làng Bặt Chùa ( Liên Bạt, Ứng Hòa,

Hà Nội ). Người quê quen gọi là cụ Hoàng Hiền vị

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát