Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Núi Chàng Rể Gù Lưng

Núi chàng rể gù lưng

Mang lễ vật đến chậm, không lấy được Mỵ Nương,

Thủy Tinh tức giận, kéo hết quân đuổi theo đám cưới

của Sơn Tinh. Đuổi đến sông Đà thì đã muộn. Quân

của Sơn Tinh đã qua sông từ lâu, nước đã trong lại

rồi.

Thủy Tinh liền dâng luôn nước sông Đà lên đánh Sơn

Tinh, chia quân làm hai ngả đánh vào mặt sau núi

Tản: Một ngả theo suối Cái(1) đánh lên, một ngả

theo ngòi Tôm(2) từ mạn thượng lưu sông Đà, đánh

xuống.

Sơn Tinh kịp thời ngăn chặn. Ông cho chăng lưới

sắt ngầm suốt bờ bên trái sông Đà và bố trí “buồng”

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát