Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Quan Ngự Sử Đoàn Nhữ Hải

QUAN NGỰ SỬ ĐOÀN NHỮ HÀI

Thượng hoàng Nhân Tông từ Thiên Trường (nay là Nam

Định) về Thăng Long rất sớm. Từ ngày rời ngai

vàng, nhường lại việc trị nước cho con trưởng là

Anh Tông, ông đi ngao du đây đó, vui với đạo Phật

và với cảnh sắc thiên nhiên khắp nơi. Tuy vậy ông

vẫn để tâm lo việc quốc gia. Con trai ông, thông

minh linh hoạt, nhưng phải cái ham chơi quá. Anh

Tông thường hay rượu chè, đàn hát, lại thích chơi

đêm. Làm vua mà đêm ra phố Thăng Long la cà quán

này, hàng nọ đến tận khuya, có hôm bị bọn vô lại

ném đá chảy cả máu đầu! Nhiều đứa còn đuổi vua một

quãng dài. Người theo hầu phải thét lên: Vua đấy!

Vua đấy! Bọn vô lại mới hoảng sợ bỏ chạy

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát