Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sinh Lại Dân Làng Đơ

SINH LẠI DÂN LÀNG ĐƠ

Ngày xửa ngày xưa, khi mới lập làng, làng Đơ có

tên chữ là Cầu Đa, dân còn thưa vắng lắm. Người

hiếm nên càng quý trọng nhau, cuộc sống tuy nghèo

nhưng khá hòa thuận, yên vui.

Bỗng ngày nọ một tai họa tày trời đã chụp xuống

đám dân làng.

Ấy là vào một hôm đẹp trời, ngoài đường quan xuất

hiện đoàn người đông đúc với tàn quạt, cờ hiệu, kèn

trống inh ỏi diễu qua. Hỏi ra mới biết đấy là họ

đang hộ tống Bà Chúa từ Kinh thành đi du xuân.

Cùng lúc, ở bờ ao ven đường quan có một thằng câu

ếch vốn người làng bên, đang mải quăng mồi. Vừa khi

kiệu Bà Chúa đến thì con ếch cụ đớp mồi. Thằng câu

ếch khoái chí ra sức văng mạnh cần câu. Trớ trêu

1

thay, lưỡi câu không móc vào hàm ếch, mà lại bay

lên móc vào yếm đào của Bà Chúa. Thằng câu ếch sợ

quá, càng giật mạnh thì lưỡi càng móc sâu, đến độ

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát