Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Thần Rùa Vàng Và Tòa Thành Ốc

THẦN RÙA VÀNG VÀ TÒA THÀNH ỐC

Có tên gọi " Thành Ốc " , một phần là vì tòa

thành này gồm nhiều vòng tường lũy lồng vào nhau

("Xoáy trôn ốc"), Một phần nữa là do diễn Nôm chữ "

Cổ Loa " ( loa là Ốc ).

Nhưng, chữ cổ ( trong cụm từ Cổ Loa ) thì lại

dịch (sang chữ Hán ) Chữ " Kẻ", của cụm từ Việt cổ

là " Kẻ Chủ " ( hoặc " Chạ Chủ "), với nghĩa: làng

đứng đầu.

Như vậy, về mặt tên gọi , Thành Cổ Loa xưa chính

là tòa thành đứng đầu cả nước. Do đó, được xây cất

rất công phu, kỳ vĩ. Cho nên, tất gặp phải nhiều

chuyện khó khăn.

Người xưa đã chuyển hóa những chuyện khó khăn ấy

thành huyền thoại. Thế là có ma quái, yêu tinh.

1

Trong đó, ghê gớm nhất là con tinh Gà Trắng. và

diệt trừ được tinh ma, tất phải cầu dến thần linh.

Bởi vậy xuất hiện thần linh Kim Quy - Rùa Vàng .

Đồng bào Mường - gốc ở Hòa Bình , bây giờ có một

phần sinh sống ở Thạch Thất, Quốc Oai , Ba Vì , Hà

Nội - vẫn luôn nhớ về một vị phúc thần là "Chí Rò"

- ( Bác Rùa ), xưa đã là người dạy cho dân biết ở

nhà sàn, thoát khỏi cảnh hang hốc, bằng cách dựng

đứng thân mình lên, để dân trông vào hình mai rùa

mà bắt chước làm mái nhà, nhìn vào bụng rùa mà mô

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát