Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Tiền Bắc Quốc Trạng Nguyên

TIỀN BẮC QUỐC TRẠNG

NGUYÊNHẬU NAM TRIỀU TIẾN SĨ

Về thời Lê, làng Thượng Cát (1) có một nhà họ

Nguyễn ăn ở hiền lành. Hiềm một nỗi vợ chết sớm,

hai con còn thơ dại. Nhà ấy lâm cảnh gà trống nuôi

con, đời sống túng quẫn.

Hai đứa trẻ thông minh, học một biết mười. Thương

bố, chúng đành bỏ học. Ai cũng thương, cũng tiếc.

Nhiều người đến xin về nuôi nhưng cả bố lẫn con đều

không chịu.

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát