Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Tượng Phật Say

TƯỢNG PHẬT SAY

Trước đây ở phố Hàng Đường, thủ đô Hà Nội bây giờ

có chiếc cầu gỗ bắc qua sông Tô, được gọi là Cầu

Đông. Ở đầu cầu, có một tượng đá ngồi trên bệ lộ

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát