Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Vua Quang Trung Ra Thăng Long

VUA QUANG TRUNG RA THĂNG

LONGĐem quân Tây Sơn từ miền Nam ra Bắc, chẳng mấy

ngày, Bắc bình vương Nguyễn Huệ đã lật đổ cơ đồ

mấy trăm năm của họ Trịnh. Chiến công của ông chói

lọi, uy thế của ông lẫy lừng. nói như một cung nhân

Tràng An (trong sách Hoàng Lê nhất thống chí), ai

thấy cũng khiếp sợ. Chỉ cần ông đưa mắt trỏ tay là

mọi người cũng phải kinh hoàng. Bọn quan lại nhà Lê

tất nhiên càng thấy hoảng hồn hơn. Một số đã bỏ

trốn. Triều đình xơ xác, chẳng mấy người còn khí

thế như xưa.

Song Nguyễn Huệ vẫn riêng dành cho nhà Lê một cảm

tình đặc biệt. Ông tuyên bố phò Lê diệt Trịnh, vì

công ơn Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, giành độc lập tự

do cho dân tộc vẫn phải được trân trọng ngàn đời.

1

Nguyễn Huệ đã giữ đúng chủ trương ấy. Đuổi được họ

Trịnh rồi, ông yêu cầu lấy lễ vào yết kiến vua Lê

lúc bấy giơ là Hiển Tông.

Lễ tiếp đón được tổ chức ngay giữa sân rồng, quan

lại triều đình còn lèo tèo mươi lăm người đều len

lét đứng nhìn vị anh hùng chiến thắng mà thấp thỏm

lo sợ. Nguyễn Huệ đường hoàng từ ngoài bước vào,

mặc nhung phục (quần áo ra trận), bên hông dắt

thanh bảo kiếm. Một số tướng tả hữu đi theo ông.

Các quan chức, tướng tá nhà Lê nép mình cúi rạp

xuống chào, có người không dám ngẩng đầu lên. Bỗng

một người đứng đầu đội quân thị vệ ngang nhiên bước

ra trước mặt Nguyễn Huệ, cản bước đi của ông, vòng

tay cung kính nói:

Dám thưa tướng quân, theo phép nước, khi lên điện

2

chầu vua, không được phép mang gươm. Xin tướng quân

cởi kiếm cho.

Nguyễn Huệ bị cản, dừng chân một giây và trừng mắt

nhìn người mới nói. Mọi người đứng xung quanh đều

tái xanh mặt, sợ một cơn thịnh nộ nổi lên. Nhưng

viên tướng thị vệ vẫn giữ thái độ điềm nhiên, kiên

quyết không hề thay đổi sắc mặt. Một phút im lặng

hãi hùng. Những viên tướng Tây Sơn đi theo Nguyễn

Huệ bước dấn lên, đều một loạt cầm tay vào chuôi

gươm lăm lăm chờ lệnh nguyên soái để tuốt vỏ.

Nguyễn Huệ nhìn quanh một lúc rồi...lặng lẽ tháo

gươm đưa cho người hầu cận của mình. Ông cũng giơ

tay ra hiệu cho các tả hữu đều bỏ khí giới ra một

lượt. Viên tướng thị vệ kia cúi rạp xuống chào ông

một lần nữa rồi cùng quân sĩ lui ra, cho phái đoàn

3

quân Tây Sơn bước vào.

Sau này, khi đã kết hôn với Ngọc Hân công chúa,

Quang Trung Nguyễn Huệ thường trò chuyện với vợ, có

khi bình luận về các nhân vật Bắc Hà. Ngoài một vị

quan tương đối có vị trí cao trong triều là Trần

Công Sán được ông tỏ ý kính trọng, Nguyễn Huệ còn

nhắc đến viên tướng chỉ huy đội thị vệ đã ngăn cản

hôm ông vào yết kiến nhà vua.

Giữa cảnh hoang tàn, triều đình đổ nát như thế mà

có viên tướng nhỏ biết tự trọng, giữ gìn thể diện

quốc gia, bắt cả người chiến thắng phải tuân theo

phép tắc thì thật là đáng trọng. Ngọc Hân công chúa

đã cho chồng biết viên tướng ấy là Phương Đình

Pháp, người ở Quán La, ngay sát kinh thành Thăng

Long.

4

Quân đội Tây Sơn tiến ra Bắc Hà diệt Trịnh. Trong

khi thừa thắng đánh tan bọn tướng tá họ Trịnh, quân

đội lùng sục các nơi, dẹp những nhóm phản loạn

chống đối. Mặc dầu quân lệnh rất nghiêm, nhưng cũng

không thể tránh khỏi những hành động quyết liệt,

nhất là khi tiêu diệt những bọn ẩn nấp vào những

5

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát