icon homearrowChính sách bảo mật

Mọi thông tin tài khoản của khách hàng và lịch sử giao dịch sẽ được chúng tôi bảo mật. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thu thập được nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới, bảo vệ dịch vụ và người dùng.

  • Cam kết về thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

  • Có sự đồng ý của bạn
  • Vì lý do pháp lý: Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp theo đúng các quy định trong các bộ luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đều có thể truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, bạn có thể nhanh chóng cập nhật thông tin đó. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu.

Các thay đổi

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm.

Chúng tôi luôn nỗ lực tối đa để bảo mật thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên bên cạnh đó, bạn cần phải giữ bí mật thông tin của mình, tránh trao đổi cho bên thứ ba nào khác để không bị rò rỉ thông tin. Khi sử dụng máy tính với nhiều người, vui lòng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần đăng nhập.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi nhận được thông báo sửa đổi Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận thực hiện theo các qui định đã được sửa đổi.

Trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo vệ Thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢ CHANH

Số 223 Phố Khương Hạ mới, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

DKKD số 0105333831 do SKHDT Hà Nội cấp 27/5/2011

Website: lemonmedia.vn - Điện thoại: 04.3.5544860

Yêu cầu sách

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.