Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
7 Đức Tính Sống Đời Thiện Lành

ROBERT THURMAN

7 ĐỨC TÍNH SỐNG ĐỜI THIỆN LÀNH

NXB THUẬN HÓA

Lời tựa

Tôi rất vinh hạnh giới thiệu quyển sách mới của

người bạn lâu năm Bob Thurman, tựa sách ông lấy

theo tên của một vị Phật mà cả Tây Tạng đều biết

Ngài là Tsepamey, nghĩa là Cuộc sống vĩnh hằng,

biểu thị những phẩm chất một vị Phật phải có. Ông

giới thiệu quan điểm Mahayana (Phật giáo Đại thừa)

rằng sự ngộ đạo hoàn hảo không phải chỉ là trạng

thái chấm dứt thanh thản, mà hầu như không tồn tại

nữa. Đạo Phật có liên quan đến một trạng thái

nhận thức hoàn chỉnh, trạng thái này tìm thấy ở sự

biểu lộ đầy hạnh phúc trong tình nhân ái để luôn

1

ôm lấy mọi sinh linh, sẵn sàng bày tỏ sự giúp đỡ

để họ từ nỗi đau đi đến giải thoát.

Giáo sư Thurman mô tả quan điểm này trong phần nội

dung về những cuộc hành đạo rộng lớn của các Bồ

Tát, những đức hạnh ưu việt hoặc những sự hoàn mỹ.

Ông cũng xem xét mặt liên quan quan trọng trong

quan điểm này, khái niệm về sự sống thuộc về quá

khứ và tương lai của sinh linh. Điều này dựa trên

sự giải thích của Đức Phật về luật nhân quả, luật

này cho rằng không có gì phát sinh mà không có

nguyên nhân, không có nguyên nhân vô căn, và không

có nguyên nhân không hậu quả. Từ đó chúng ta nói

rằng ý thức luôn được dẫn đầu bởi một ý thức khác,

và luôn luôn tạo cớ cho một ý thức mới nữa, rất

giống cách thức liên tục của năng lượng cơ thể.

2

Với ý nghĩ là chúng ta đã sống nhiều kiếp trước và

nhiều kiếp tiếp theo sau cuộc sống hiện tại, phẩm

chất của chuỗi sống này bị ảnh hưởng bởi cách hành

xử và động lực của chúng ta, ý tưởng này cung cấp

nội dung để chúng ta đánh giá đúng sự quý hiếm và

giá trị sự sống với tư cách là một con người tự do

và may mắn. Hơn nữa, việc hiểu rằng loài người đã

trải qua vô số thế hệ cho phép họ chấp nhận sự

phụ thuộc lẫn nhau và đến một lúc nào đó họ đánh

giá được rằng loài người đã sống tốt với nhau theo

nhiều cách.

Hầu hết các tôn giáo đều liên hệ đến hệ thống đạo

đức của mình với một ý nghĩa nào đó về việc tiếp

tục cuộc sống sau khi chết, bởi hậu quả tiềm tàng

từ hành vi của chúng ta là cái tạo nên ý nghĩa cho

3

cuộc sống. Việc hiểu rõ sự vận hành liên tục này

là cực kỳ khó, một điều mà chỉ có nhà Phật mới có

thể biết được. Một mặt, kiểm chứng sự hiện hữu của

cuộc sống thuộc quá khứ và tương lai cho chính

chúng ta là rất khó. Tuy nhiên, nên phân biệt rõ

ràng giữa cái khoa học tìm không thấy và cái tìm

thấy là không hiện hữu. Điều khoa học phát hiện là

không hiện hữu, tất cả chúng ta công nhận là đúng,

nhưng điều khoa học không tìm thấy lại là một vấn

đề hoàn toàn khác. Mặt khác, Đức Phật khẳng định

rõ rằng nhận thức của chúng ta về cả hai khái

niệm: ảnh hưởng của các kiếp trước đối với cuộc

sống hiện tại và hậu quả các hành vi của chúng ta

trong kiếp này để lại cho các kiếp sau là một cách

khuyến khích quan trọng đến ý thức thấu hiểu sự

4

trưởng thành về mặt đạo đức và phát triển tâm hồn.

Câu hỏi về cuộc sống trước và sau cuộc sống hiện

tại có thể khó cho những người lớn lên trong thế

giới hiện đại. Họ quen thừa nhận một quan điểm

đồng bộ với điều có thể chứng minh bằng quy luật

tự nhiên. Nhưng ngay cả khoa học hiện đại vẫn

không biết chắc chắn những sự kiện của ý thức thực

sự là gì, nó hoạt động ra sao hoặc bản chất của nó

là gì. Vì vậy, tôi vui mừng khi thấy Bob Thurman

đã đề cập vài vấn đề này một cách thẳng thắn trong

sách bằng sự hăng hái và hóm hỉnh thường lệ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma

5

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát