Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
8 Cá Tính Của Người Thành Đạt

THỦY TRUNG NGƯ

8 CÁ TÍNH CỦA NGƯỜI THÀNH ĐẠT

NXB PHỤ NỮ

THAY LỜI TỰA

Suốt cuộc đời, chúng ta luôn tìm kiếm những nhân

tố mấu chốt quyết định sự thành công. Có thể nói:

hoàn cảnh sống, cơ hội, tính cách, sở thích, phẩm

chất và những tố chất cá nhân khác là những yếu tố

cho thấy những thành tựu như thế nào của một người.

Chúng ta có thể lý giải rằng: sự thành công trong

cuộc đời một người nằm ngay trong bản thân của

chính người ấy.

Thực tế đã chứng minh, bất cứ ai thu được những

thành công nhất định đều phát huy được những phẩm

chất khác người mà người ta thường gọi là “cá

1

tính”. Cá tính không đại diện cho tính cách, không

đại diện cho phẩm chất, cũng không đại diện cho tố

chất. ở đây, cá tính được xem như một phương pháp

và thái độ đối với con người và sự việc. Làm thế

nào để thể hiện những cá tính lớn lao trong từng

giai đoạn của cuộc đời mình? Cuốn sách này sẽ cho

bạn một lời khuyên chân thành!

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát