Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Bàn Thuật Lãnh Đạo Qua Chuyện Kể

BÀN THUẬT LÃNH ĐẠO QUA CHUYỆN KỂ

LỜI TỰA

Có rất nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử đã

để lại cho chúng ta vô vàn nghệ thuật lãnh đạo tài

tình và kinh nghiệm quản lý quý báu. Qua tìm hiểu

và nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của họ, tác

giả soạn ra cuốn “Bàn thuật lãnh đạo qua chuyện kể”

nêu lên những bài học hữu ích cho những người giữ

vai trò lãnh đạo. Với những bạn xem các bậc vĩ nhân

này là tấm gương và đối tượng học hỏi, đây rõ ràng

là một cuốn sách tham khảo có ý nghĩa.

Nghệ thuật lãnh đạo của các nhân vật kiệt xuất này

dựa trên nền tảng học thức, kinh nghiệm, trí tuệ

và năng lực nhất định mà hình thành phương thức

lãnh đạo điêu luyện và giàu tính sáng tạo, cùng tư

1

duy lãnh đạo độc đáo, linh hoạt và hợp lý. Nội dung

gồm có các đặc điểm rõ nét sau:

1. Muốn trở thành nhà lãnh đạo tài giỏi phải có sự

tu dưỡng đạo đức tốt, tấm lòng độ lượng và đầu óc

sáng suốt;

2. Nhân tài là then chốt cho sự nghiệp thành công,

các nhà lãnh đạo phải biết nhìn người, chọn người

và dùng người;

3. Nhà quản lý và lãnh tụ vĩ đại cần phải biết

thuận theo thời thế, tùy cơ ứng biến, không được

câu nệ, giáo điều và khuôn mẫu. Bằng không, ắt bị

con sóng thời đại đẩy lùi;

4. Cần phải có mưu lược cao siêu. Bởi lẽ, tranh

giành hay sử dụng quyền lực đều đầy ắp những rủi

ro, thế nên phải biết xem xét thời thế, cẩn thận

2

quyết sách;

5. Cần phải có lý tưởng cao xa và ý chí vững mạnh,

khích lệ và dẫn dắt mọi người giành lấy thắng lợi

lâu dài.

Thực tiễn chứng minh, nghệ thuật lãnh đạo không

theo một khuôn khổ nhất định nào. Cũng như tướng

lĩnh thời cổ hành quân đánh trận đều học theo Tôn

Tử binh pháp, nhưng một số người thì lập được chiến

tích lẫy lừng, trong khi một số khác thì thất bại

thảm thương. Truy rõ ngọn nguồn, vấn đề chính là có

biết vận dụng linh hoạt cách hành quân đánh trận

hay không đó chính là “nghệ thuật lãnh đạo”. Vì

vậy, mong rằng bạn đọc đừng áp dụng mưu lược và

cách giải quyết vấn đề của các nhân vật kiệt xuất

như một công thức sẵn có, mà chỉ nên xem đó là bài

3

học mang tính tham khảo có giá trị. Vì việc vận

dụng và phát huy nghệ thuật lãnh đạo liên quan mật

thiết với tố chất cá nhân của nhà lãnh đạo cũng như

điều kiện xã hội và môi trường làm việc. Nếu độc

giả sau khi đọc cuốn sách này có thể thu được đôi

chút gợi mở, đồng thời vận dụng linh hoạt trong

công việc thì đấy chính là mong ước lớn nhất của

tác giả.

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát