Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Bí ẩn phương tây phần 2

BÍ ẨN PHƯƠNG TÂY - Phần 2

Tác giả: David Allen Hulse

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Nhà phát hành: Văn Lang

PHỤ LỤC

NHỮNG HỆTHỐNG LIÊN QUAN ĐẾN TIẾNG ENOCHIAN DO S.

L. MACGREGOR MATHERS VÀ ALEISTER CROWLEY BIÊN SOẠN

Mathers và Crowley đều không hiệu chỉnh mẫu tự

Enochian ở các Watchtower nhưng họ có chìa khóa cần

thiết để nghiên cứu sâu hơn tiếng Enochian vì cả

hai cùng biết về 91 Quản Thần và hình tượng của các

vị này trên Watchtower.

Mathers khai triểu một hệ thống định số cho tiếng

Enochian khác với hệ thống của John Dee, vì Mathers

chỉ dùng 16 mẫu tự Enochian. Hệ thống định số của

1

Hội Thần Bí Bình Minh Vàng phát sinh từ sự tương

quan giữa Geomancy và tiếng Enochian. Geomancy là

thuật bói dựa theo những hình vạch ngẫu nhiên trên

mặt đất hoặc hợp bởi nắm đất ném trên một bề mặt

nào đó. Mathers đã rút ra được sự tương quan giữa

tiếng Enochian và Geomancy từ cuốn Treatise on

Angel Magic (Luận Đề Về Thần Thuật) của Tiến sĩ

Rudd, đặc biệt là từ chương The Characters of the

Sixteen Figures of Geomancy Expresses in the Great

and Lesson Geomancy (Diễn Đạt Trong Những Ô Lớn Và

Nhỏ Ở Bảng Thánh Danh).

Khi diễn giải hình Geomancy ứng với mẫu tự tiếng

Enochian, Mathers hoán đổi 2 mẫu tự là Fam (S) và

Graph (E). Tiến sĩ Rudd gắn Fam với Albus (màu

trắng và Graph với Conjunctio (Sự liên kết).

2

Mathers đảo ngược sự gắn kết trên.

Crowley đưa 2 mẫu tự Fam và Graph trở lại thứ tự

của Rudd, và khi nghiên cứu về 30 Aires (tầng) của

vũ trụ, ông mở rộng hệ thống định số để bao hàm cả

21 mẫu tự tiếng Enochian. Hai hệ định số của

Mathers và Crowley cùng với hệ định số kép của John

Dee được trình bày nơi bảng sau:

Áp dụng 4 hệ mã số trên cho chữ COR (tiếng

Enochian là “số”) chúng ta lần lượt có các trị số

cho chữ đó như sau:

• Theo hệ của Mathers:

COR = 130 (vì C = 0; 0= 30; R = 100)

• Theo hệ của Crowley

COR = 430 (vì C = 300; 0= 30; R = 100)

• Theo hệ chữ số của Dee:

3

COR = 271 (vì C = 2; 0= 7; R = 1)

• Theo hệ cộng số của Dee:

COR = 190 (vì C = 20; 0= 70; R = 100)

Hệ chữ cái Enochian là cốt lõi trong huyền học của

Hội Thần Bí Bình Minh Vàng. Các bảng sau đây sẽ

trình bày các thần lực ứng với hệ chữ cái Enochia

theo quan điểm của Hội Bình Minh Vàng, và sự mở

rộng thêm của Crowley.

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát