Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chiến Thuật Tấn Công Và Phòng Thủ Của Các Danh Kỳ Đương Đại

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay sách Cờ Tướng được xuất bản khá phong

phú, đa dạng đáp ứng phần nào nhu cầu thưởng thức,

học tập của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên,

những tài liệu nghiển cứu chuyên sâu về khai cuộc

vẫn còn hạn chế, nhất là nghiên cứu về trận “ Trung

Pháo quá hà Xe đối Bình Phong Mã hiện đại” còn

chưa cập nhật. Một số sách có nghiên cứu về thế

trận này chỉ là những tổng kết các hệ thống và

phuong án của những danh thủđã chơi từ thập niên

1980 trở về trước, trong khi hơn 20 năm qua có biết

bao khám phá và sáng tạo mới của bên sử dụng Pháo

đầu lẫn bên Bình Phong mã chư kịp tổng kết, bổ

sung. Chính vì lẽ đó, chúng tôi để tâm theo dõi

những diễn biến mới từ nhiều năm nay, cũng như tham

1

khảo một sỗ tài liệu có giá trị của các nghiên cứu

nổi tiếng như“ Tượng kỳ Công Phong Chiến Thuật”, “

Tượng Kỳ Chiến Thuật ThâmBí” của Ngôn Thục Giang;

“ Danh Thủ Đổi cuộc Tinh Tuyển” của Hoàng Thiếu

Long. Xin mạo muội giới thiệu bổ sung đôiđiều về

thế trận này. Chúng tôi không dám gọiđây là một

tổng kết mới, bởi vì diễn viên của thế trận này quá

phức tạp, các danh thủ hang đầu trong nước và quốc

tế vẫn còn tiếp tục tranh luận nhiềuđiều lien quan

đến chiến lược và chiến thuật, vì vậy chúng tooi

chưa cóđủ cơ sởđể kết luận dứt khót điều gì.

Thế nhưng, như đã nêu trên, tài liệu được trình

bày có tính cách bổ sung những vấn đề trước kia còn

chưa rõ hoặc chưa được đề cập đến. Đối tượng mà

chúng tôi muốn trao đổi là những bạn chưa tiếp cận

2

với những tài liệu Cờ tướng hoặc ít có dịp được

tham khảo, nghiên cứu một cách nghiêm túc về các

tài liệu này. Trong tập sách này, chũng tôi trình

bày khát quát các thế trận bằng những đối cuộc cụ

thể; trong đó mỗi đối cuộc được phân tích khấ kỹ,

chắc chắn sẽ sử dụng thành thạo kiểu chơi của cả

bên Tiên lẫn bên Hậu với các “ chiêu thức” thần kỳ,

hiện đại.

Tuy nhiên, theo quan điểm phát triển, chắc chắn

các thế trận này sẽ không dừng lại đây, nhất là các

danh thủ hang đầu hiện vẫn chưa thống nhất các

nhận định, đánh giá. Vì vậy trong thời gian sắp tới

họ sẽ đua nhau sang tạo những nước đi mới mẻ và

độc đáo. Hơn thế nữa, bản than sự tập hợp của chúng

tôi ởđây cũng chưađàyđủ và chắc chắn, có một đôi

3

chỗ cũng không hoàn toàn chính xác. Rất mong được

sự chỉ giáo của nhữngbậc cao minh trong làng cờ

nhằm giúp chúng tôi bổ sung hoang thiện hơn tập tài

liệu này.

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát