Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện cô gái kẻ mơ ( thay cuốn khác)

CHUYỆN CÔ GÁI KẺ MƠ

Người học trò ấy tên là Nguyễn Bá Dương quê ở

huyện Thần Khê, Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Thái Bình).

Nhà quá nghèo nhưng chăm chỉ sách đèn, lại có

tiếng thông minh, anh cố gắng lên kinh sư Thăng

Long tìm thầy học để hy vọng được ngày thành đạt. Ở

trọ tại một gia đình kia, tự mình lo lấy việc ăn

uống. không có tiền mua giấy để tập viết và làm bài

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát