Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện đèn đom đóm( thay cuốn khác)

CHUYỆN ĐÈN ĐOM ĐÓM

Ngày xưa, ở làng Nhì- Kẻ Sét có nhà họ Bùi từ

Quảng Công ( tức Định Công hạ, huyện Thanh Đàm)

sang ngụ cư. Ông họ Bùi có hai vợ. Người vợ lẽ có

một con trai, người vợ cả cũng được một con trai.

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát