Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện nàng tiên bên Chùa Ngọc ( thay cuốn khác)

CHUYỆN NÀNG TIÊN BÊN CHÙA NGỌC

Nhiều người cứ tưởng Ngọc Hồ có nghĩa là hồ ngọc,

là cái hồ có mặt nước xanh trong đẹp như ngọc. Thực

ra Ngọc Hồ là tên một ngôi chùa cũ ở phố Sinh Từ

(nay là phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội). Nguyên xưa, vào

đầu thế kỷ XIII, vua nhà Lý dựng chùa này, đặt

tên là gì không rõ. Chỉ biết đến đời nhà Trần thì

đổi tên là chùa Tiên Phúc. Đặt tên như vậy là vì

theo dân gian đồn đại, người ta tin rằng thỉnh

thoảng vẫn có nàng tiên xuất hiện, thướt tha dạo

bước ở trước sân chùa. Chùa làm trên một cái gò,

hình dáng trông như một cái bình đựng rượu. Cái tên

Ngọc Hồ có lẽ cũng do đó mà ra.

Nghe nói chùa thường có tiên về, ai chẳng mong

được gặp. Vua Lê Thánh Tông cũng như mọi người bình

1

thường, luôn luôn ao ước gặp tiên. Hôm đó chẳng

nhớ là vào ngày tháng nào, vua đến chùa, xuống

kiệu, lững thững đi vào, vừa đi vừa ngắm cảnh. Bỗng

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát