Chuyện quan trạng ( thay cuốn khác)

Chuyện quan trạng ( thay cuốn khác)

Tác giả: Đỗ Thị Hảo
Giá bìa: 8.000 VNĐ
Lượt đọc: 296
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Trạng Bùng tức Phùng Khắc Khoan (1528 – 1613) lúc chưa đỗ đạt đã nuôi chí khí khác thường.Ông tìm đến kinh đô, nằng nặc xin vào yết kiến vua Lê cho bằng được.Lính giữ cửa không cho vào, căn vặn.Ông một mực bảo rằng mình là học trò.Nhà vua đãi ngộ nhân tài, sao lại ngăn trở kẻ sĩ phương xa vào yết kiến. Viên quan ngự môn thấy vậy liền bảo:

  • Anh đã tự nhận là học trò, thì hãy ứng khẩu một bài thơ xem sao
  • Vâng được, xin các ngài cứ ra đầu đề.

Viên quan nhìn quanh quẩn. Y nhác thấy bên vệ đường có một cái vỏ con trai, liền chỉ tay:

  • Đấy, lấy ngay con bạng kia (chữ Hán bạng nghĩa là con trai) làm đầu đề. Anh phải làm ngay không được chậm trễ

Phùng Khắc Khoan không hề nao núng. Ông vừa nhìn vỏ trai vừa đọc dõng dạc:

Hùm hụp rõ bằng bàn tay doạng

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.