Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện Thánh Quát

CHUYỆN THÁNH QUÁT

Cao Bá Quát có một câu thơ chữ Hán, tự nói về

mình:Thiếu niên, dư tối giản nhân di

Nghĩa là hồi còn ít tuổi, tôi rất thích làm cho

người ta buồn cười. Đã có rất nhiều câu chuyện đồn

đại về tài công kích của ông, ngay ở quê hương ông:

làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, ở quanh đất Hà thành,

ở trong Kinh đô Huế và ở cả Quốc Oai, nơi ông làm

giáo thụ rồi phất cờ khởi nghĩa. Không chỉ thời

niên thiếu, mà cả về sau này, khi ông đã trở thành

danh sĩ lừng lẫy tiếng tăm.

Làng thuê thợ đắp con voi phục ở đình, lý trưởng

tìm cách bớt xén tiền công. Cậu Quát biết chuyện

ấy, lẳng lặng viết lên lưng voi bài thơ:

Khen ai khéo khéo đắp đôi voi

1

Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát