Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện về Đông Các Đại Học Sĩ, Phó Soái Hội Tao Đàn

CHUYỆN VỀ ĐÔNG CÁC ĐẠI HỌC SĨ, PHÓ SOÁI HỘI TAO

ĐÀNÔng là một thần đồng nổi tiếng thời Lê, thông

minh, học giỏi, có tài ứng đối nhanh lại có tính

chất tinh nghịch.

Ông họ Đỗ tên Nhuận sinh năm 1440 ở làng Bạch Đa,

xã Kim Hoa, trấn Kinh Bắc (nay là xã Kim Hoa, huyện

Mê Linh, Hà Nội).

Ngày ấy, ở làng có một cái miếu nhỏ thờ mấy tướng

sĩ nhà Tống sang xâm lược nước ta bị quân của Lý

Thường Kiệt giết chết chôn ở đây. Nghe đồn miếu rất

thiêng ai khấn vái cầu xin gì cũng được toại

nguyện, nên dân làng làm chiếc miếu nhỏ, đắp vào

pho tượng để thờ. Hôm khánh thành, làng bổ đầu xuất

đinh đóng góp để biện lễ vật, xôi gà làm lễ.

Trong khi các bô lão đang hội họp trong đình chờ

1

hạ lễ thì Đỗ Nhuận rủ một số bạn học lẻn vào miếu

ăn hết xôi, gà, hoa quả lại bẻ tay, vặn đầu các

tướng giặc. Các cụ nghe tin giận lắm cho bắt Đỗ

Nhuận đến hỏi tội.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát