Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Chuyện vùng kẻ sét - kẻ quang

CHUYỆN VÙNG KẺ SÉT - KẺ QUANG

Theo truyền thuyết dân gian thì sở dĩ vùng Thịnh

Liệt có tên là kẻ sét / làng sét. Chợ và chùa cũng

có tên là chợ Sét, chùa Sét.là do sự tích Tứ pháp.

Năm đó có rước tượng tứ pháp về kinh cầu mưa. Khi

tượng Pháp Lôi ( Thần Sét) được rước đến cây đa Cổ

Liệt ( tên cổ của Thịnh Liệt) thì gặp mưa phải dừng

kiệu. Kiệu rước tượng Pháp Lôi vừa dừng lại thì

bỗng nhiên trên trời lóe lên một tia chớp sáng chói

rồi một tiếng sét đinh tai nhức óc gầm vang trời

đất trên sông Kim Ngưu. Tiếng sét dứt thì mưa liền

tạnh nhưng kiệu rước tượng Pháp Lôi thì không thể

nào đi được nữa. Làng liền lập am để thờ và từ đó

chùa Am được gọi là chùa Sét và làng cũng gọi là

làng Sét. Sự tích Tứ Pháp- Pháp Lôi ( thần Sét) ở

1

Thịnh Liệt nói trên có liên quan đến Hoàng liệt -

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát