Đặng Đình Tướng

Đặng Đình Tướng

Tác giả: Trương Sỹ Hùng
Giá bìa: Miễn phí
Lượt đọc: 311
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Chép việc Đặng Đình Tướng đi sứ nhà Thanh năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18 (1697) sách Đại việt sử ký tiền biên có đoạn: “Mùa xuân, tháng Giêng sai chánh sứ Nguyễn Đăng Đạo, Nguyễn Thế Bá, Phó sứ Đặng Đình Tướng, Nguyễn Đình Hiền sang Thanh tuế công”. Thế là sau khi đỗ tiến sĩ (1670) trải gần 30 năm với nhiều chức tước, từ quan văn đến quan võ như Hàn lâm viện hiệu khảo, Bồi tụng… rồi Đốc thị, Đô cấp thị trung; vào độ tuổi “tri thiên mệnh” Đặng Đình Tướng được đảm trách một phần không nhỏ chuyến công cán của đoàn ngoại giao Việt Nam cuối thế kỷ XVII.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.