Danh Nhân Đất Việt

Danh Nhân Đất Việt

Tác giả: Nhiều Tác Giả
Giá bìa: 37.000 VNĐ
Lượt đọc: 1519
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Danh nhân là tinh hoa của đất nước, tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp muôn hình muôn vẻ của dân tộc.

"Danh Nhân Đất Việt" với các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta qua các thời đại lịch sử kế tiếp nhau sẽ giúp bạn thấy được phần nào những tấm gương cao đẹp về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, về đạo đức, tài năng và trí thông minh sáng tạo, cũng như phẩm chất lao động cần cù, giản dị tiết kiệm của ông cha ta xưa kia, càng thêm gắn bó và tự hào về lịch sử dân tộc, kế thừa và phát huy nó trong sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.