Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Đì thì giàu, ở thì nghèo

ĐI THÌ GIÀU, Ở

THÌ NGHÈO

“Vì thương dân, không muốn lấy ruộng vườn của xóm

làng làm thái ấp, không nỡ biến bà con thân thích

thành gia nô hay những nông dân trong công xã riêng

của mình, Thái úy Tô Hiến Thành đã đưa hầu hết con

cháu và giòng họ đi lập quê mới ở những vùng có

“ruộng ném đao” (thác đao điền) mà ông được nhà vua

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát