Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Đi tìm tượng Chúa

ĐI TÌM TƯỢNG CHÚA

Sau ngày công chúa Túc Trinh tạ thế (mộ táng tại

Gò Đống Trại, thôn Viên, làng Cổ Nhuế), nhân dân An

Nội đúc pho tượng bằng đồng để thờ ở đền. Vì bị

mất trộm, nhân dân An Nội lại tạc pho tượng bằng gỗ

để thờ như hiện nay.

Về sự việc này, nhân dân Yên Nội còn lưu truyền

một câu chuyện vô cùng cảm động như sau:

Từ hôm mất trộm tượng chúa, cả làng ai ai cũng lo

lắng. Cụ Từ là người lo hơn cả. Đã mấy lần, làng

cho người đi dò la tin tức nhưng đều bặt tăm hơi.

Một mất mười ngờ. Không ít người đã nghi cụ Từ

thông đồng với kẻ trộm.

Đêm đêm cứ nằm ngủ là cụ lại mơ thấy tượng chúa.

Một lần vào cung thắp hương, cụ bàng hoàng nhìn lên

1

long ngai thì thấy tượng chúa vẫn yên vị như

trước. Cụ hoảng hốt kêu lên như nói với mọi người:

Chúa đây rồi! Tượng chúa vẫn còn đây!

Mừng cuống lên, định ba chân bốn cẳng chạy về báo

cho dân làng biết thì giật mình tỉnh dậy vì có

người lay. Thế là chỉ thấy tượng chúa trong mơ. Sau

mỗi lần như vậy, cụ chỉ biết kêu trời.

Lại một lần khác, cụ mơ gặp chúa. Chúa bảo: “Ta

vẫn ở bên dân, tượng ta được người vốn đã ở làng

này, nay về quê cũ làm ăn rước ta về thờ. Các con

chớ vì tượng chúa mà phải vất vả tìm kiếm”.

Cụ Từ thuật lại với dân làng. Người thì tin, kẻ

lại ngờ. Nhưng rồi nhờ có chuyện cũ khi Chúa lập

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát