Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Đố Dám Yêu Em - Love Me If You Dare - P1

ĐỐ DÁM YÊU EM – PHẦN 1

Tác giả: Carly Phillips

Người dịch: Phan Hoàng Hà

Lời cảm ơn

Một số cuốn sách dễ viết như một giấc mơ.

Một số khác? Không hẳn thế.

Những cuốn khó viết hơn một chút

cuối cùng lại thường là những cuốn đáng giá nhất.

Dầu vậy, hoàn thành chúng là cả một thách thức!

Tôi muốn cảm ơn Plotmonkeys: Janelle Denison,

Julie Leto và Leslie Kelly, những người đã giúp tôi

vượt qua được những thách thức đó.

Các bạn là những người bạn và những vị cứu tinh

của tôi!

Xin gửi đến Brenda Chin

1

những lời cảm ơn đặc biệt nhất – bạn biết tại sao

đấy!Và như mọi khi, lời cảm ơn này

dành cho gia đình tôi – Phil, Jackie và Jen – căn

nguyên

của mọi việc tôi làm. Tôi yêu mọi người!

Xin được gửi một lời cảm ơn đặc biệt nữa

đến Lynda Sue Cooper

vì đã giải đáp mọi câu hỏi liên quan

đến công việc của cảnh sát mà không xua đuổi tôi!

Bất kỳ sai sót về chi tiết nào cũng là do tôi.

Lynda, bạn quả là một kho báu. Cảm ơn bạn!

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát