Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Đoàn máy bay liên hợp của bác ba Phi đáp xuống sân nhà

Đoàn máy bay liên hợp của bác ba Phi đáp xuống sân

nhà

Tác giả: Anh Động

Bác Ba Phi nghiêng tai lắng nghe rồi cười khà khà:

- Chúng ta sẽ bắt lũ chim này làm máy bay trực

thăng đưa về nhà. Làm thế nào bắt chim đưa về nhà

? Thằng Đậu cứ băn khoăn hỏi ông nội hoài mà ông

nội nhất định giữ bí mật quốc gia. Đậu còn lạ gì

tánh ông nội, những lần như vậy dù có cạy nớu ông

cũng nhất định không nói, chỉ còn cách lặng lẽ theo

dõi xem ông làm mà thôi. Thấy thằng cháu chưa thật

tin. Bác Ba đứng dậy bảo: - Nào đi theo ông rồi

sẽ rõ! Hai ông cháu đến một gốc cây mớp thúi, thụt

bắt hai con lươn. Sau đó bác Ba móc túi lấy ra

hai sợi dây ni lông thật chắc, mỗi sợi dài độ ba

1

mét, một đầu cột vào cạnh đuôi con lươn, một đầu

cột vào giữa một khúc cây. Làm xong bác Ba khoác

tay ra lịnh cho thằng Đậu cùng cầm lươn đi theo ra

giữa trảng trống chỗ có chim đang bu kiếm ăn xôn

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát