Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Giấc Mơ Và Vận Mệnh Con Người Trong Cuộc Sống

Giấc Mơ Và Vận Mệnh Con Người Trong Cuộc Sống

Biên dịch: Việt Thư

NXB Thời Đại

LỜI NÓI ĐẦU

Thử hỏi ai trong đời không một lần nằm mơ? Ngủ mà

không mơ xem như đánh mất ý vị cuộc đời.

Mơ có nhiều dạng: mơ lành, mơ dữ và mơ ngay giữa

ban ngày. Có khá nhiều người bắt tay vào việc

nghiên cứu những giấc mơ, và đã xuất hiện nhiều bậc

thầy nổi tiếng thế giới như Sigmund Freud, Carl

Gustav Jung v.v. Họ đã có những cống hiến kiệt xuất

trên lĩnh vực nghiên cứu về tiềm thức của con

người. Với một vài công trình nghiên cứu, họ đã làm

thay đổi và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến

phương thức tư duy của cả nhân loại.

1

Mỗi người trong chúng ta dường như đều đã trải qua

những giấc mơ. Vô số những giấc mơ kỳ lạ vây quanh

cuộc đời mỗi người. Nhưng chúng ta có thể tiên

đoán được gì qua sự thần bí của giấc mơ? Đó là điều

con người luôn khát khao khám phá và say mê nghiên

cứu. Quyển sách này là một thử nghiệm về cách giải

mộng với nền tảng là thành quả nghiên cứu của

những người đi trước.

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát