Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Giết Người Đưa Thư - P1

GIẾT NGƯỜI ĐƯA THƯ PHẦN 1

Tác giả: Tami Hoag

Tặng Jester, người bạn nhỏ đã ở bên cạnh

khi tôi cần cậu nhất và cũng đã ra đi quá sớm.

Nhớ mãi. Và yêu thương mãi.

Hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

LỜI CẢM ƠN

Như thường lệ, tôi có rất nhiều người cần phải cảm

ơn vì đã giúp đỡ tôi trong những vấn đề về kỹ

thuật, tâm lý học cũng như đã cổ vũ tinh thần tôi

trong suốt quá trình viết cuốn sách.

Lời chân thành đầu tiên tôi xin cảm ơn thám tử 2

Jeffrey Sandefur và thám tử 2 Humberto Fajardo

Phòng cảnh sát hình sự Los Angeles, cũng như thám

tử đã nghỉ hưu John Petievich của Phòng cảnh sát

1

hình sự Los Angeles; luật sư Jim Stith, Eileen

Dreyer, người luôn có câu trả lời cho tất cả những

câu hỏi về những kẻ thô tục, bệnh hoạn hay có thói

quen kỳ dị.

Tiếp đến là giáo sư Toni Bernay và giáo sư Robert

Gerner. Gray O’Brien và các nhân viên ở Trung tâm

Vật lý Trị liệu Robert Forster. Tất cả các bạn đều

biết rõ công sức đóng góp của các bạn cho cuốn sách

này.

Đối với Nita, Irwyn, Danielle, Andrea..., tôi xin

cảm ơn về lòng kiên nhẫn cực kỳ của các bạn. Chắc

hẳn các bạn đã chịu đựng và mệt mỏi muốn chết và

tôi rất lấy làm biết ơn vì điều đó. Cảm hứng thì

không đợi ai nhưng tất cả đều chờ đợi cảm hứng.

Và cuối cùng, tôi gửi lời cảm ơn đến Lynn Cardoso,

2

Betsy Steiner và các quý cô - Eileen, Karyn, Kim

vì đã lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu, góp ý. Bạn

trong lúc khó khăn hoạn nạn mới thật là bạn. Mùa và

những người đàn ông cứ đến rồi đi, nhưng những

người bạn gái thì còn lại mãi mãi.

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát