Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Hội Thề Ở Đền Thờ Thần Trống Đồng

HỘI THỀ Ở ĐỀN THỜ THẦN TRỐNG ĐỒNG

Về thời mới định đô Thăng long, trong việc chăm lo

rèn tập cho hoàng thái tử mới nối nghiệp, cùng với

cách để Lý Phật Mã ra ngoài thành ở lẫn với dân"

để hiểu biết việc của dân " như sử cũ đã chép,

hoàng đế Lý Thái Tổ còn có cách rất hay nữa, là cho

con trẻ làm tướng cầm quân ra trận !

Thái tử Lý Phật Mã vì thế, mới ở tuổi hai mươi mà

đã 4 lần được phụ hoàng giao việc dẫn đầu binh sĩ

đánh giặc, hết ở mạn Tây, phía bắc, lại phương Nam.

Trong đó, lần Nam chinh năm 1020 là vẻ vang nhất.

Các bộ sách cổ truyền - "Việt điện u minh ", "

Lĩnh Nam chích quái" ... Đều chép: Lần vào Nam đánh

giặc năm vừa tròn 20 tuổi ấy, trước khi mở trận,

Lý Phật Mã nằm mộng. thấy một dị nhân to lớn, mày

1

râu cứng nhọn, mặc chiến bào, cầm binh khí đến chào

hỏi. Tự xưng danh là "Thần Trống Đồng", thánh đứng

nghiêm trang hứa là sẽ phù hộ thái tử đánh giặc

thành công. Quả nhiên trận ấy thắng .

Cũng chính vị thần Trống Đồng này, vào nửa đêm

mồng 3 rạng ngày mồng 4 tháng 3, năm Mậu Thìn (

1028 ), lại hiện lên báo mộng cho Lý Phật Mã một

lần nghiêm trọng nữa

Bấy giờ Hoàng Đế Lý Thái Tổ - sau 18 năm trị vì ở

Thăng long - vừa băng hà ở điện Long An, mé sau tòa

chính điện Càn Nguyên. Quần thần theo di chiêu kéo

nhau đến cung Long Đức ở ngoài cửa Đông Hoàng

Thành, đón hoàng thái tử nhập cung, kế vị ngai vàng

Hoàng đế. Lý Phật Mã được rước theo cửa Tường Phù

vào thẳng chính điện Càn Nguyên. Nhưng vừa đến nơi

2

thì đã thấy phục binh của em trai là hoàng tử Đông

Chinh Vương sát khí đằng đằng, lố nhố ở đấy. mé cửa

Quảng Phúc ở đoạn Tây Hoàng thành, một em trai nữa

là Vũ Đức vương, cộng với chú ruột là Dực Thánh

vương, cũng dẫn binh lính tiến vào. Cả ba vương

tước họ hàng nhà Lý này, được tin Lý Thái Tổ băng

hà, đều quyết tranh ngôi báu của hoàng thái tử.

Chính là " Loạn tam vương " về sau sử sách chép như

thế.

Nhưng Lý Phật Mã cùng các cận vệ - đứng đầu là Lê

Phụng Hiểu - tuy có hoang mang đôi chút, vẫn không

bất ngờ . Đó chính là nhờ Thần Trống Đồng đã hiển

linh, cảnh báo trước !

Cuộc phản đảo chính diễn ra quyết liệt (vì đã

đươc kịp thời chuẩn bị ) đánh tan cánh quân Đông

3

Chinh vương ở ngay chính điện Càn Nguyên, tướng

quân Lê Phụng Hiểu từ đấy xông thẳng ra cửa Tây -

Quảng Phúc - của Hoàng Thành. Biết Vũ Đức vương trẻ

tuổi, non gan, Lê Phụng Hiểu nhằm chính mặt vị

hoàng tử này vung gươm, thét lớn :

- Ngấp nghé ngôi báu, không coi vua kế vị vào

đâu. Trên thì quên ơn tiên đế, dưới thì trái nghĩa

bề tôi. Vậy, Thần là Lê Phụng Hiểu, xin đem dâng

lưỡi gươm này !

Nói đoạn, chém luôn. Vũ Đức Vương chết gục. Đông

Chinh vương, Dực Thánh vương chạy thục mạng. "Loạn

tam vương" thế là bị dẹp tan. Nhưng đấy là tai biến

lớn nhất ở Thăng Long, trong suốt cả buổi đầu thời

định đô. Vì thế , ngay sau khi làm lễ đăng quang -

kế vị ngai vàng của phụ hoàng - người khai sinh

4

kinh đô Thăng long - để lại cho giữa không khí

căng thẳng của loạn lạc bất chợt, Lý Phật Mã - giờ

thì đã thay niên hiệu " Thuận Thiên " ( Thuận theo

ý Trời ) của Lý Thái Tổ (Tổ tiên vĩ đại) bằng niên

hiệu " Thiên Thành "( Nhờ Trời mà nên ) của mình,

để sau này sẽ còn được gọi là hoàng đế Lý Thái Tông

( Con cháu vĩ đại ) - bèn nảy ra ý định thực hiện

một loạt động tác để ổn định tình hình vương triều,

giữ yên tinh thần cho Kinh đô. Tức là : Khai thác

ngay sức mạnh và ân nghĩa của vị Thần Trống Đồng (

cũng chính là linh hồn của báu vật quốc bảo từ thời

Quốc tổ Hùng Vương truyền về ), vị hoàng đế mới

lên ngôi - Thái Tông Lý Phật Mã - ban lệnh rước

ngay bài vị Thần Trống Đồng - khi ấy đang được thờ

ở ngôi đền Đồng Cổ ( ở mãi tận trong Đan Nê, Thanh

5

Hóa ) về ngự ở giữa Kinh thành. Xây ngay một ngôi

miếu thiêng, làm nơi ở cho thần trong Hoàng thành,

mé bên phải và phía sau ngôi quốc tự Thánh Thọ.

Đặc biệt là bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm ấy -

niên hiệu Thiên thành năm thứ nhất ( 1028 ) - định

lệ thường niên: tổ chức thật long trọng lễ hội ăn

thề tại ngôi miếu thờ Thần Trống Đồng ở Kinh đô. Lễ

hội cực kỳ trang nghiêm, hoành tráng, gồm đủ các

nghi thức: đắp đài cao, cắm cờ xí, dàn đội ngũ,

treo gươm giáo ... trước sự chứng kiến của thần

Trống Đồng, tất cả các quan tướng đều phải đến hội,

lần lượt không trừ một ai: Sau khi uống hết chén

rượu pha máu, là đọc to lời thề:" Làm con bất hiếu,

làm tôi bất trung, thần linh giết chết.

Lời thề độc ấy ai cũng sợ . Do đó giữ lời thề

6

trung hiếu rất nghiêm. Thành ra nếp sống cẩn trọng

của cả kinh thành, ở thời mới định đô Thăng Long

bấy giờ.

Ít người biết rằng, lời thề độc ấy, thế nào mà

lại nhắc nguyên lại tiếng thét xung trận đầy hào

khí và nghĩa khí của tướng quân Lê Phụng Hiểu, ngày

mồng 4 tháng 3 năm Mậu Thìn ( 1028 ), lúc dẹp tan

"Loạn tam vương " giữa Hoàng thành.

Lê Văn

Lan

7

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát