Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Khi Tiểu Tử Yêu Tiểu Tử - P1

KHI TIỂU TỬ YÊU TIỂU TỬ - P1

Tác giả: Qifu A

Người dịch: Lê Đỗ Nga Linh

Mục lục

Chương 1: Cuộc sống năm cuối cấp 3

Chương 2: Tiểu tử thật đẹp trai!

Chương 3: Tiểu tử thật đẹp trai (2)

Chương 4: Tiểu tử thật xấu xa

Chương 5: Tiểu tử thật xấu xa (2)

Chương 6: Tiểu tử thật xấu xa (3)

Chương 7: Tiểu tử thật lười biếng

Chương 8: Tiểu tử thật lười biếng (2)

Chương 9: Tiểu tử thật lười biếng (3)

Chương 10: Tiểu tử thật quái!

Chương 11: Tiểu tử thật quái! (2)

1

Chương 12: Tiểu tử thật quái! (3)

Chương 13: Tiểu tử thật biến thái!

Chương 14: Tiểu tử thật biến thái (2)

Chương 15: Tiểu tử thật biến thái! (3)

Chương 16: Tiểu tử phá hỏng mọi chuyện!

Chương 17: Tiểu tử phá hỏng mọi chuyện! (2)

Chương 18: Tiểu tử phá hỏng mọi chuyện! (3)

Chương 19: Tiểu tử đạt điểm rất cao

Chương 20: Tiểu tử đạt điểm rất cao (2)

Chương 21: Tiểu tử thật sáng sủa

Chương 22: Tiểu tử thật sáng sủa (2)

Chương 23: Tiểu tử đang cưỡi xe máy

Chương 24: Tiểu tử đang lái xe thật

Chương 25: Tiểu tử nổi tiếng khắp nơi

Chương 26: Tiểu tử nổi tiếng khắp nơi (2)

2

Chương 27: Tiểu tử được mời phát biểu

Chương 28: Tiểu tử được mời phát biểu (2)

Chương 29: Tiểu tử nhập học

Chương 30: Tiểu tử nhập học (2)

Chương 31: Tiểu tử là một tai họa

Chương 32: Tiểu tử là một tai họa (2)

Chương 33: Tiểu tử tên là Đông Phương Bất Bại

Chương 34: Tiểu tử tên là Đông phương Bất Bại (2)

Chương 35: Tiểu tử đang thi đấu

Chương 36: Tiểu tử đang thi đấu (2)

Chương 37: Tiểu tử đang thi đấu (3)

Chương 38: Tiểu tử bị ánh trăng thiêu đốt

Chương 39: Tiểu tử nợ một ân huệ

Chương 40: Tiểu tử nợ một ân huệ (2)

Chương 41: Tiểu tử nợ một ân huệ (3)

3

Chương 42: Tiểu tử nợ một ân huệ (4)

Chương 43: Tiểu tử nợ một ân huệ (5)

Chương 44: Tiểu tử gầy như que củi

Chương 45: Tiểu tử gầy như que củi (2)

Chương 46: Tiểu tử gầy như que củi (3)

Chương 47: Tiểu tử đang yêu

Chương 48: Tiểu tử đang yêu(2)

Chương 49: Tiểu tử đang yêu (3)

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát