Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Lãnh Đạo Là Phục Vụ

LÃNH ĐẠO LÀ PHỤC VỤ - CUỐN SÁCH GIÚP BẠN THAY ĐỔI

VỊ THẾ LÀM VIỆC VÀ NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Tác giả: Ken Blanchard, Bill Hybels, Phil Hodges

Người dịch: Chương Ngọc

LỜI NÓI ĐẦU

Nếu bạn là một trong những người lãnh đạo giữa xã

hội nảy sinh quá nhiều vấn đề ngày nay, thì bạn hẳn

đã thấy vô cùng cần thiết một khuôn mẫu thích đáng

và tài năng về sự lãnh đạo hiệu quả. Bạn mong ước

có một chuẩn mực đúng đắn về người lãnh đạo toàn

thiện và chính trực.

Chúng tôi tin rằng có một người đã thực hành và

dạy bảo hoàn hảo về thuật lãnh đạo hiệu quả. Con

người đó là Đức Giê-su ở Nazareth, Ngài đại diện

cho một tấm lòng và những phương pháp của một nhà

1

lãnh đạo phục vụ vô cùng tận tuỵ và tài năng.

Những người đi tìm lời khuyên thực hành về việc

lãnh đạo hiệu quả ngày nay ít khi nghiêm túc xem

xét về Đức Giê su. Đó là sự thực đối với những

người có các đức tin tôn giáo khác nhau cũng như

đối với nhiều người tự xưng là tín đồ của Chúa. Dù

với bất cứ lí do gì, Đức Giê-su vẫn không được xem

là một mẫu gương và một thầy dạy đáng quí về cách

thức động viên, dẫn dắt và trang bị con người để

làm nên những điều tốt đẹp.

Trong cuốn sách này chúng tôi xin mời những người

nghiên cứu về nghệ thuật lãnh đạo thuộc mọi tín

ngưỡng, văn hoá và đời sống hãy có một cái nhìn

khác về thiên tài lãnh đạo của Đức Giê-su. Trong

vòng ba năm, Ngài đã chỉ ra một hình thức lãnh đạo

2

phục vụ mới mẻ, tạo nên những kết quả phi thường

cho những con người vốn rất tầm thường, qua đó làm

thay đổi cả dòng lịch sử.

Bằng việc giới thiệu thông điệp này với một phẩm

cách đạo đức đồng nhất, một phương pháp làm việc

hiệu quả, và cách hành xử nhất quán, chúng tôi hi

vọng sẽ đem lại một hi vọng mới cho một thế giới

đang vô cùng cần đến sự khôi phục tài năng lãnh

đạo.

Cuốn sách này kể lại câu chuyện về ba nhân vật

lãnh đạo khác nhau – ít nhất một người trong số họ

có lẽ rất giống với bạn – và khi phối hợp cùng nhau

họ đã biết vận dụng các nguyên tắc lãnh đạo của

Đức Giê-su một cách rất thực tiễn và hiệu quả.

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này ra đời vừa kịp lúc

3

để giúp bạn phát huy sự lãnh đạo phục vụ như một

đáp ứng tự nhiên, tự phát của mình đối với bất cứ

vai trò nào mà bạn được giao – để cho dù bạn là

người đang tự đưa ra các quyết định cho mình hoặc

đang thực hiện quyết định của người khác, dù bạn

đang đề ra các chỉ thị hoặc đang tuân thủ chỉ thị

của người khác, dù bạn là người đầu tiên đề ra một

cách nhìn mới hoặc ủng hộ cách nhìn của người khác,

bạn đều làm như thế để mà phục vụ… và trong khi

làm thế, bạn sẽ tạo nên những thành quả tốt đẹp qua

việc bộc lộ những gì tốt đẹp nhất nơi chính bạn và

nơi người khác. Cầu chúc bạn thành công trong nỗ

lực này.

Ken Blanchard - Bill Hybels - Phil Hodge.

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát