Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Lịch Sử Hoa Kỳ P1

LỊCH SỬ HOA KỲ - NHỮNG VẤN ĐỀ QUÁ KHỨ

Tác giả: Irwin Unger

Người dịch: Nguyễn Kim Dân

LỜI NÓI ĐẦU

Bộ sách Lịch sử Hoa Kỳ này như kể lại câu chuyện

về tất cả những người Mỹ. Những người Mỹ da đen

được xem như một phần chính của lịch sử nước Mỹ (từ

chương 1 trở đi). Phụ nữ, người Mỹ Da đỏ, người từ

những nơi khác đến bên ngoài quần đảo Anh, và vấn

đề người dân ở tầng lớp tận cùng của xã hội cũng

được gộp vào chung chủ đề chứ không chỉ “thêm vào

như một phần phụ”. Nhưng cùng lúc đó, nhằm theo

đuổi xu hướng phù hợp với hiện tại, chúng tôi không

làm sai lệch thông tin bằng cách làm giảm bớt vai

trò chính trị, kinh tế và xã hội của tầng lớp ưu

1

tú. Trong quá trình biên soạn quyển sách này, chúng

tôi đã vận dụng phương pháp mới tổng hợp những

cách tiếp cận cũ và mới trong việc nghiên cứu kiến

thức uyên thâm về lịch sử.

Nội dung bộ sách vẫn giữ được tất cả những tiêu

chuẩn khoa học của những ấn bản trước. Ngoài ra, nó

cũng có nhiều cải tiến. Chúng tôi đã có điều kiện

biên soạn lại với nhiều chi tiết được bổ sung, và

đặc biệt đã thêm vào các giai thoại và những lời

trích dẫn nhằm giúp phần tư liệu thêm sinh động

hơn. Chúng tôi đã chọn lọc và loại ra văn phong

không thích hợp để làm cho ngôn ngữ và những lời

chú giải được rõ ràng, dễ hiểu hơn. Chương cuối của

bộ sách này đã được cập nhật thêm các chi tiết về

chủ đề “Cuộc cách mạng của Reagan”. Phần lịch sử xã

2

hội đã được bổ sung thêm; điển hình như nhiều tài

liệu mới về người Da đỏ ở Mỹ (đã được thêm vào

chương 19).

Một trong những thay đổi lớn nhất là việc thay

phần Lịch sử Dòng họ bằng một phần khác mang tên

Nhân vật và Tư liệu trong mỗi chương. Chúng tôi

không muốn đánh mất ý thức rằng quá khứ của nước Mỹ

không được xây dựng từ cuộc sống của những con

người thật.

Phần Nhân vật trong mỗi chương đề cập đến một

người tiêu biểu mà cuộc sống hay sự nghiệp của họ

tóm lược được một sự kiện hay khía cạnh quan trọng

nào đó của chương đó. Vì thế, trong chương 14 của

cuốn sách với tiêu đề “Cuộc Nội chiến sắp nổ ra”,

chúng tôi đã chọn Stephen A. Douglas cho phần Nhân

3

vật; hay trong chương 22 của cuốn sách mang tên

“Nền văn hóa của thời đại máy phát điện”, Wil-liam

James là nhân vật điển hình. Ngoài ra, chúng tôi

cũng sử dụng những nhân vật không quen thuộc lắm.

Ví dụ như trong chương 10 vào thời kỳ Jackson, nhân

vật được nhắc đến là Sequoyah, một người Da đỏ

thuộc bộ lạc Cherokee đã có công trong việc giúp

những người dân trong bộ lạc của ông biết đọc biết

viết; hay như ở chương 25 nhân vật được chọn là

Edna St. Vincent Millay, một nhà thơ ưu tú; đồng

thời là một “cô gái tân thời” của thời kỳ nhạc

Jazz.

Bên cạnh phần Nhân vật, mỗi chương cũng có một

phần Tư liệu ngắn do những nhà phê bình đương thời

viết. Chúng tôi tin rằng, với những đoạn tư liệu

4

của họ, độc giả sẽ nắm bắt được những nét chính về

cuộc sống và suy nghĩ của thời kỳ đó. Chúng tôi hy

vọng rằng sự kết hợp phần Nhân vật và Tư liệu sẽ

không chỉ bổ sung thêm yếu tố cá nhân gần gũi vào

bộ sách, mà còn là công cụ giảng dạy hữu hiệu cho

giáo viên.

Với ấn bản mới nhất lần này có nhiều cải tiến,

hiệu đính kỹ lưỡng, “Lịch sử Hoa Kỳ” hy vọng sẽ là

bộ sách mang đến cho độc giả nhiều điều mới lạ,

đáng quan tâm, tìm hiểu và đặc biệt hơn cả là cung

cấp nhiều tư liệu cần thiết cho những ai đang

nghiên cứu về một nước Mỹ toàn diện.

5

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát