Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Lời Phật Dạy

LỜI PHẬT DẠY

PHÁP LUÂN

Pháp luân (Bánh xe Pháp Luân) dịch từ tiếng

Sanskrit, “Dharmacakra”. Giống như bánh xe luôn

quay vòng, bánh xe Pháp Luân tượng trưng cho lời

dạy của Đức Phật luôn được tiếp tục truyền bá rộng

khắp, bất tận. Tám nan bánh xe tượng trưng cho Bát

Chính Đạo trong đạo Phật, Cách Hành đạo quan trọng

nhất. Bát Chính Đạo gồm Chính kiến, Chính tư duy,

Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh

tiến, Chính niệm, và Chính định. Vào thời xa xưa

khi con nguời chưa tạc tượng và vẽ hình Đức Phật,

Bánh xe Pháp Luân được dùng làm vật thờ phụng. Hiện

nay, Bánh xe Pháp Luân được quốc tế sử dụng làm

biểu tượng chung của Phật giáo.

1

Bản quyền 1966 của BUKKYÕ DENDÕ KYÕKAI (Hội

truyền bá Phật giáo)

Sự sáng suốt của Đức Phật rộng lớn như biển cả và

trí tuệ của Ngài đầy lòng từ bi vô hạn.

Đức Phật không đưa ra khuôn mẫu nhưng Ngài

thể hiện bằng sự thanh thoát và dẫn dắt chúng ta

toàn tâm

Cuốn sách này rất có giá trị bởi nó chứa đựng tinh

tuý những lời dạy của Đức Phật đã được ghi chép từ

hơn 5000 bộ sách. Những lời dạy đã được gìn giữ và

lưu truyền qua hơn 2500 năm trải dài không có ranh

giới và rào chắn chủng tộc trên toàn thế giới.

Lời nói của Đức Phật chứa trong sách này có liên

quan đến tất cả mọi khía cạnh của đời sống con

người và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta.

2

DHAMMAPADA

Trên thế gian thù hận không thể trả bằng thù hận,

chỉ có tình thương mới chấm dứt được hận

thù. Đây là quy luật từ xa xưa.

Người ngu nghĩ rằng chính điều này chứng tỏ

anh ta là người khôn. Người ngu nghĩ rằng mình

khôn thật ra là người ngu.

Cho dù trận trăm thắng cả vạn người trên

chiến trường, nhưng nếu thắng được chính mình đó

mới là người chiến thắng cao thượng nhất.

Mặc dù người sống hàng trăm năm, nhưng không nhìn

thấy cái siêu phàm Chân đạo, thi thật ra chỉ

bằng cuộc sống trong một ngày của người thấy

được Cái siêu phàm Chân đạp.

Khi sinh ra con người đã khổ, khổ là cuộc

3

đời của chúng sinh, khổ là lắng nghe, Chân đạo

siêu phàm, khổ là vẻ ngoài của Đức Phật.

Khong lam đieu ac, nên trau doi điều thiện , giữ

cho tâm thanh tịnh – đây là lời khuyên của

Đức Phật.

Không có con trai để che chở, không có cha

cũng như họ hàng thân thuộc, vì người đã bị cái

chết lung lạc tinh thần, nên không nhận được sự

che chở của họ hàng thân thuộc.

4

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát