Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Mối Tình Của Nguyễn Trãi

MỐI TÌNH CỦA NGUYỄN TRÃI

Tương truyền sau khi nhà Hồ bị quân Minh thôn

tính, Nguyễn Phi Khanh và vua tôi nhà hồ bị chúng

bắt đưa về kim lăng. Nguyễn Trãi đi theo tiễn cha

đến tận Mục Nam Quan. Nguyễn Phi Khanh thấy con

trai quá bịn rịn vì nặng lòng thương cha đã lựa lời

khuyên nhủ và dặn dò: Cách báo hiếu tốt nhât là

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát