Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Nghệ Thuật Lãnh Đạo

NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

Doug Grandall

NXB Văn hóa Thông Tin

Vài lời từ học viện

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

Thật là một vinh hạnh quá lớn khi được viết lời mở

đầu cho cuốn sách này, những chương sách do những

học viên ưu tú đang trong quá trình giảng dạy hay

đã từng giảng dạy tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ tại

West Point, những quân nhân và công dân đã sống oai

hùng với mục đích “Trách nhiệm, Vinh quang, Tổ

quốc.” Đây là một trong những cuốn sách về nghệ

thuật lãnh đạo quan trọng nhất của Học viện Kỹ năng

Lãnh đạo (nguyên là Tổ chức Peter F. Drucker) được

xuất bản trong 16 năm qua. Cung cấp nguồn lãnh đạo

1

cho những người dẫn đầu trong ba khu vực trọng yếu

của xã hội, 21 đầu sách của chúng tôi hiện nay

đang được phát hành trên khắp thế giới qua 28 ngôn

ngữ, và bây giờ cuốn sách “Nghệ thuật lãnh đạo” hòa

mình vào dòng chảy đó, cung cấp cho con người

những điều thông thái về khả năng lãnh đạo cùng

nhiều điều liên quan chặt chẽ để họ có thể đủ sức

dẫn đầu các tổ chức xã hội, các trường đại học và

khả năng quản trị trong chính quyền ở bất kỳ cấp

bậc nào. Cuốn sách này thật ra không mang quá nhiều

trọng trách. Nó chỉ là một cuốn sách “có mặt đúng

thời điểm.”

Tại Học viện West Point, chúng tôi luôn tin tưởng

cuốn sách này sẽ trở thành kim chỉ nam không thể

thiếu cho những người nắm trọng trách, giữ vai trò

2

chủ chốt trong những tổ chức xã hội. Cuốn sách sẽ

đem lại cho những tài năng quân sự, các nhà giáo

dục cùng các nhà lãnh đạo mọi yếu tố cầnthiết để

đạt được những phẩm chất cần có. Các chương sách

không chỉ dựa vào các yếu tố mang tính học thuật mà

còn rút tỉa từ kinh nghiệm của các tài năng xán

lạn, từ nền tảng giáo dục mà họ đã thụ hưởng cùng

nhiều bài học xương máu họ học từ thất bại bản

thân. Mặc dù các tác giả nói đến chiến tranh, những

quyết định mang tính sống còn, những hành động anh

hùng, nêu bật lên tài năng lãnh đạo, sứ mệnh,

những giá trị quý báu, tinh thần làm việc tập thể,

những điều học hỏi và văn hóa, những thay đổi trong

quá trình lãnh đạo cùng nhiều chủ đề liên quan đến

các tổ chức xã hội, nhiều điều mang tính cộng đồng

3

hay cá nhân và các yếu tố xã hội. Đây thật sự là

một cuốn sách mà những người mang trọng trách lãnh

đạo có thể tìm thấy nhiều điều mang tính xác thực

và vô cùng cần thiết, từ đó có thể rút ra những

triết lý cho riêng mình. Mỗi chương sách như một

món quà cho những người luôn muốn vượt qua thử

thách để xác định rõ mục đích trong tương lai,

những điều mà nhiều người gọi là “đánh thức” để

giúp họ một lần nữa vạch rõ con đường phía trước.

Những bài học về khả năng lãnh đạo này sẽ tạo

tiếng vang trong nhiều lĩnh vực và khắp thế giới.

“Nghệ thuật lãnhđạo” sẽ trở thành cuốn sách gối đầu

giường của các nhà lãnhđạo, ngay cả khi chúng ta

chia sẻ với bạn đồng hành trên hành trình đóng vai

trò tiên phong của mình.

4

Học viện quân sự West Point

5

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát