Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại

LEMONS TO LEMONADE

Copyright © 2010 by Addie Johnson.

Copyright arranged with Red Wheel Weiser & Conari

Press, Newburyport, MA 01950-4600, USA.

All rights reserved.

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh:

LEMONS TO LEMONADE của tác giả Addie Johnson

Bản tiếng việt © Công ty cổ phần Văn hóa Văn Lang,

2011.

Mọi hình thức xuất bản, sao chép, phân phối dưới

dạng in ấn hoặc chế bản điện tử, đặc biệt là việc

phát tán qua mạng Internet, nếu không có sự đồng ý

của Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang bằng văn bản,

đều được xem là vi phạm pháp luật.

DẪN NHẬP

1

Khi đời trao ta những chua chát, hãy biến chúng

thành ngọt ngào.

Ngọt và chua:

Bạn nhìn mọi việc như thế nào?

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát