Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Những Câu Chuyện Ngụ Ngôn Hay Nhất - Ba Con Rận

Anh Nhi, Kiến Văn

NHỮNG CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN HAY NHẤT - BA CON RẬN

Nxb Thanh Hóa

LỜI NÓI DẦU

Các nhà tâm lý học thường đề nghị các em thiếu

niên, nhi đồng đọc những câu chuyện ngụ ngôn từ nhỏ

và nên đọc thật nhiều , đồng thời họ cũng cho rằng

ngụ ngôn giúp ích cho sự khỏe mạnh của cơ thể và

tâm lý cũng như sự trưởng thành của chúng. Suy nghĩ

này chủ yếu dựa trên những mặt sau:

Truyện ngụ ngôn có thể giúp các thanh thiếu niên

nhận thức được xã hội từ rất sớm.

Rất nhiều cốt truyện trong ngụ ngôn là những kinh

nghiệm sống từng trải và sự tổng kết khái quát của

những người đi trước. Tinh hoa của ngụ ngôn nằm ở

1

chỗ nó đa vén mở nguyên tắc cơ bản nhất trong giao

tiếp bình thường giữa con người với con người và

những kỹ năng cơ bản cùng chung sống với người

khác. Truyện ngụ ngôn có khuynh hướng rõ rang , ca

ngợi cái gì, nhắc nhở điều gì, nhìn qua chúng ta có

thể hiểu ngay.

Truyện ngụ ngôn có thể nâng cao năng lực Thưởng

thức và năng lực suy nghĩ của trẻ.

Truyện ngụ ngôn là tấm gương và là hình ảnh trung

thực nhất hay ngầm dạy dỗ người ta một cách hóm

hỉnh.Nhân cách Hóa là phương pháp thường dung

trong truyện ngụ ngôn, chim bay thú chạy, hoa cỏ lá

cây, côn trùng… thể hiện sự vui buồn tan hợp của

thế gian. Nhiều kết quả nghiên cứu của các nhà tâm

lý học về thanh thiếu niên cho thấy rằng lứa tuổi

2

thanh thiếu niên lĩnh hội những điều hay, lẽ phải

qua các truyện ngụ ngôn rất nhanh kèm theo những

lời giáo huấn về đạo lý làm người và từ đó họ có

thể dựa theo đố mà sửa mình để trở thành những

người hữu ích trong xã hộ, dù “không thành công

cũng thành nhân”.

“Những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất”, mặc dù được

trích dẫn từ tư tưởng của Trang Tử trong Nam Hoa

Kinh, nhưng tựu trung, cũng rất gần gũi với chúng

ta; vì thế, cũng có thể gọi là kim chỉ nam để hướng

không riêng lứa tuổi thanh thiếu niên mà ngay cả

chúng ta – “Bảy mươi chưa gọi là lành”- về chan

trời “ chân, thiện, mỹ” tron cuộc sống hiện đại;

đồng thời uốn nắn “ dạy con từ thuở còn thơ” để sau

này trở thành những người hữu ích cho xã hội.

3

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát