Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Phá Thành Hà Nội

PHÁ THÀNH HÀ NỘI

Tháng 2 năm 1894, theo lệnh tên toàn quyền Riso

(Richaud) thành Hà Nội bị phá để xây dựng theo quy

mô mới, chiếm thêm đất đai để làm nhà cửa. cô Tư

Hồng đứng ra thầu việc phá thành từ 1894 đến 1897,

riêng số đá ong, đá xanh và gạch hộp được chia, cô

ta đã bán được rất nhiều, còn thừa xây được năm tòa

nhà hai tầng và một dãy ba tầng ở đầu đường Quán

Sứ.

Thành Hà Nội vốn được xây dựng từ lâu đời. Truyền

thuyết đã kể rằng từ những thế kỷ thứ 7, thần Bạch

Mã đã báo mộng cho nhà cầm quyền lúc ấy theo bờ

sông Tô Lịch mà xây thành Đại La. Thần hiện ra

thành con ngựa trắng chạy một vòng. Sang thế kỷ thứ

9, Lý Công Uẩn theo vết chân đó mà xây dựng thành

1

Thăng Long.

Một công trình lâu dời như vậy bị bọn thực dân

triệt hạ, đã gây nên nỗi bất bình căm phẫn cho

nhiều nhà nho ở Hà Nội lúc bấy giờ. Vì vậy mà có

bài thơ truyền tụng dưới đây: (lời thơ nhắc đến ông

Bạch, chị Hồng là chỉ vào những chi tiết đã kể

trên):

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát