Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Quan Hộ Thành Thăng Long

QUAN HỘ THÀNH THĂNG LONG

Tuyên phi Đặng Thị Huệ là vợ yêu của chúa Trịnh

Sâm. Bà có người em là Đặng Lân tính tình hung tợn,

dâm ác khét tiếng. Ỷ thế chị là vợ của chúa, hắn

rất lăng loàn hống hách, tha hồ hãm hiếp, giết chóc

dân lành, không ai dám làm gì hắn. Vì chỉ một lời

nũng nịu của Tuyên phi, chúa Trịnh Sâm đã gạt hẳn

mọi tội lỗi để bảo vệ cho hắn an toàn phỉ chí. Thậm

chí, hắn thấy con gái Trịnh Sâm đẹp, cũng đòi lấy

cho được. Chúa không nghe thì bà Huệ quay ra ốm

nặng, gần đất xa trời. Chúa bằng lòng gả thì bà Huệ

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát