Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Quan Tham Tụng Xứ Đoài

QUAN THAM TỤNG XỨ ĐOÀI

Chúa Trịnh có một bà vợ rất được nuông chiều. Bà

quê ở vùng Yên Lãng, Sơn Tây, cũng không xa kinh

thành bao nhiêu nên rất hay xin về làng nghỉ với

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát