Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Ruộng Khê Nữ Chữ Thụy Hà

RUỘNG KHÊ NỮ, CHỮ THỤY HÀ

Câu tục ngữ “Ruộng Khê Nữ, chữ Thụy Hà” lưu truyền

từ xưa đến nay vẫn được rất nhiều người ở vùng

phía Bắc huyện Đông Anh thuộc làm lòng.

Khê Nữ ngày nay là một làng lớn thuộc xã Nguyên

Khê huyện Đông Anh – Hà Nội. Từ xa xưa đến thế kỉ

thứ VI gọi là Tiên Nữ Thị Trại. Năm 570 Lý Phật Tử

đem quân đánh Triệu Quang Phục để đòi lại ngai vàng

cho nhà Tiền Lý (Do Lý Bí khởi nghiệp cùng với sự

ra đời của nước Vạn Xuân). Cuộc chiến cam go dai

dẳng, Lý Phật Tử đóng quân ở Tiên Nữ Thị Trại và

1

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát