Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Ruộng Khê Nữ Chữ Thụy Hà

RUỘNG KHÊ NỮ, CHỮ THỤY HÀ

Câu tục ngữ “Ruộng Khê Nữ, chữ Thụy Hà” lưu truyền

từ xưa đến nay vẫn được rất nhiều người ở vùng

phía Bắc huyện Đông Anh thuộc làm lòng.

Khê Nữ ngày nay là một làng lớn thuộc xã Nguyên

Khê huyện Đông Anh – Hà Nội. Từ xa xưa đến thế kỉ

thứ VI gọi là Tiên Nữ Thị Trại. Năm 570 Lý Phật Tử

đem quân đánh Triệu Quang Phục để đòi lại ngai vàng

cho nhà Tiền Lý (Do Lý Bí khởi nghiệp cùng với sự

ra đời của nước Vạn Xuân). Cuộc chiến cam go dai

dẳng, Lý Phật Tử đóng quân ở Tiên Nữ Thị Trại và

Hoãn Khê Trang. Năm 571 Lý Phật Tử đã tiêu diệt

Triệu Quang Phục rồi lên làm vua nước Vạn Xuân hiệu

là Hậu Lý Nam Đế. Nhờ sự kiện này mà Tiên Nữ Thị

Trại có dịp mở mang phát triển. Ruộng đất được cấp

1

rất nhiều, bạt ngàn thẳng cánh cò bay, dân làm

không xuể. Ruộng của Khê Nữ ngày xưa Bắc giáp sông

Nguyệt Đức, Nam giáp thôn Cổ Dương xã Tiên Dương,

Tây giáp làng Sơn Du, Đông giáp Cán Khê. Đến nay,

Khê Nữ vẫn là làng có nhiều ruộng nhất của xã

Nguyên Khê.

Còn Thụy Hà là một làng thuộc xã Bắc Hồng huyện

Đông Anh. Đây là một làng cổ có từ thuở hồng hoang,

phát triển suốt mất nghìn năm theo dòng lịch sử:

Lúc đầu gọi là Vùng Lầm ở ven sông Nguyệt Đức, rồi

đổi thành Kẻ Sáo, đến thời nước Văn Lang gọi là

làng Ô Oa (quạ đen), thời loạn 12 sứ quân nơi này

thuộc sứ quân của Nguyễn Thủ Tiệp. Năm 1471, tiến

sĩ Phạm Đông Lễ - quan tri phủ Quan Hoa làm rể của

làng mới đổi Ô Oa thành làng Thụy Hà (dòng sông tốt

2

lành).

Thụy Hà được gọi là đất văn, đất chữ vì từ xưa đến

nay ở nơi này có rất nhiều người học giỏi đỗ cao.

Chính vì thế mà năm 1876 vua Tự Đức đã cho phép

làng Thụy Hà được lập văn chỉ, khắc bia thờ 17 vị

tiến sĩ của Thụy Hà và các vùng lân cận:

Tiến sĩ Ngô Thế Dụ đỗ năm 1435

Tiến sĩ Đỗ Nhuận đỗ năm 1467

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thông đỗ năm 1467

Tiến sĩ Hà Nghiễm đỗ năm 1467

Tiến sĩ Nguyễn Thỉnh đỗ năm 1467

Tiến sĩ Nguyễn Dương Hiến (em ruột ông Nguyễn

Thỉnh) đỗ năm 1467

Tiến sĩ Nguyễn Đình Bật đỗ năm 1469

Tiến sĩ Phạm Đôn Lễ đỗ năm 1471

3

Tiến sĩ Nguyễn Tôn Một đỗ năm 1471

Tiến sĩ Tạ Tài đỗ năm 1475

Tiến sĩ Nguyễn Châu Lễ đỗ năm 1478

Tiến sĩ Ngô Đạt Nho đỗ năm 1481

Tiến sĩ Ngô Kính Thần đỗ năm 1484

Tiến sĩ Bùi Công Phụ đỗ năm 1509

Tiến sĩ Nguyễn Đôn Một đỗ năm 1516

Tiến sĩ Nguyễn Cơ đỗ năm 1743

Tiến sĩ Đoàn Đối đỗ năm 1747

Ông Nguyễn Dương Hào là giám sinh trường Quốc Tử

giám đã hiến đất thuê thợ hưng công lập văn chỉ

dựng bia. Mỗi bia khắc tên 9 vị có đầy đủ quê quán,

năm đỗ, chức vụ đảm đương trong triều đình, để lưu

lại muôn đời cho con cháu noi theo.

Điều đặc biệt là các cánh đồng của làng Thụy Hà

4

đều gắn với sự tích rõ ràng:

Cánh đồng Khanh là nơi gặp gỡ của chúa Trịnh Đô

Vương với bà cung phi người làng Thụy Hà

Đồng Hàn là nơi lấp dòng nước ngầm từ sông Nguyệt

Đức chảy vào đồng

Đồng Rộc là nơi chiến đấu chống giặc thời Hùng

VươngĐồng Cửa Bia là trước cửa văn chỉ

Đồng Hành là nơi trồng rau thơm tiến vua

Đồng Giải Phướn là nơi trước cửa chùa

Rồi đồng Cáo, đồng Quạ, đồng Giếng Ngọc, đồng xe,…

Giang Văn Hồi

5

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát