Đầu chương Trang trước Trang tiếp Cuối chương Thoát
Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản

SỔ TAY GIÁO DỤC GIA ĐÌNH NHẬT BẢN

Nguyễn Quốc Vương dịch

Ts. Phạm Thị Thu Giang hiệu đính

NHÀ XUẤT BẢN PHỤ NỮ

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn “Sổ tay giáo dục gia đình” này được biên soạn

nhằm trợ giúp các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi từ

sơ sinh đến khi vào học tiểu học, trung học cơ sở

trong việc khắc sâu sợi dây tình cảm giữa cha mẹ

với con cái và giáo dục nên những con người có tâm

hồn phong phú.

Cuốn sổ tay này viết về những điều liên quan tới

giáo dục gia đình và nuôi dạy con mà chúng tôi mong

muốn từng gia đình suy ngẫm và thực hiện. Mong

rằng các bậc cha mẹ hãy đọc và coi đây như là căn

1

cứ trong việc nuôi dạy con. Ngoài ra, chúng tôi

cũng mong những người ở bên các bậc cha mẹ như ông,

bà và đông đảo những người khác cùng đọc cuốn sách

này.

Việc nuôi dạy trẻ rất vất vả, nhưng cũng đem lại

nhiều niềm vui và hạnh phúc lớn lao.

Vì vậy, nếu như cuốn sổ tay này góp được một phần

nhỏ vào việc đó thì thực sự là niềm hạnh phúc đối

với chúng tôi.

Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công

nghệ Nhật Bản

2

Hướng dẫn: - Về trang chủ: - Đọc tiếp: Phím hoặc nút Trang tiếp- Mở lại: Phím hoặc nút Trang trước- Đầu chương: Đầu chương- Cuối chương: Cuối chương- Thoát: Thoát