Song Anh Nữ Hiệp

Song Anh Nữ Hiệp

Tác giả: Phan Cảnh Trung
Giá bìa: 55.000 VNĐ
Lượt đọc: 703
Đánh giá:
(00 )

Chia sẻ Sách

Giới thiệu

Anh hùng Mai Xuân Thưởng, một nhà yêu nước ở Bình Định, theo lời gọi Cần Vương đứng lên chống Pháp xâm lăng.

Mai Xuân Thưởng chiêu mộ nghĩa quân, lấy vùng Hầm Hô, Đồng Tranh, Đồng Tre...là nơi rừng sâu, hiểm yếu để làm căn cứ khởi nghĩa. Qua thời gian giao tranh, nghĩa quân Mai Xuân Thưởng dần bị bao vây, cô lập. Ông phải đưa toàn quân lên vùng thượng du để giữ gìn lực lượng. Các tướng lĩnh mỗi người trấn giữ một vùng rừng núi để hoạt động.

Song Anh Nữ Hiệp là tiểu thuyết dã sử võ hiệp, mô tả ý chí anh hùng của các sĩ phu Việt Nam yêu nước trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Tuy cốt truyện có ít nhiều hư cấu nhưng hình ảnh những người anh hùng đã được đề cao.

Bình luận

Chưa có bình luận...
Gửi Bình luận

Sách cùng thể loại

Sách cùng tác giả

Thông báo !

Quý khách đã hết thời gian xem thử. Để xem tiếp quý khách vui lòng mua hoặc đăng ký gói.